Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành công nghệ và kỹ thuật hóa học trang bị kiến thức về kỹ thuật hoá học như: Quá trình và thiết bị trong công nghệ sản xuất hoá chất, kỹ thuật xúc tác trong hoá học, hóa dược …Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học của Trường Đại học An Giang còn cung cấp các kiến thức trong nghiên cứu, điều chế và xác định thành phần các hợp chất thiên nhiên, dược liệu…mang tính tính đặc thù của địa phương An Giang. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ thuận lợi khi xin việc làm.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học bao gồm khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Chương trình đào tạo ngành:

CTDT-CNKTHH-2022