Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là ngành học về các phương thức quản lý, các kỹ thuật, quy trình, công nghệ xử lý các chất thải rắn, lỏng và khí từ các nguồn thải sinh hoạt và công nghiệp,… nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học An Giang đào tạo để trở thành kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật công nghệ môi trường làm việc cho các Doanh nghiệp; Khu công nghiệp; Nhà máy sản xuất; Viện/Trường nghiên cứu về môi trường, các Cơ quan Quản lý Nhà nước về môi trường,…với những khả năng và kỹ năng cơ bản như sau:

 • Thiết kế các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý chất thải.
 • Thiết kế các quy trình xử lý nước cho các công trình cấp nước đô thị và nông thôn.
 • Ðánh giá các tác động môi trường cho các dự án xây dựng phát triển, nhà máy, cơ sở sản xuất.
 • Tham gia cùng với một số ngành chuyên môn khác trong việc quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực có liên quan đến Kỹ thuật và Quản lý Môi trường
 • Tư vấn và tổ chức thực hiện quản lý môi trường cho doanh nghiệp.
 • Giám sát môi trường.
 • Tư vấn ứng dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn, đánh giá vòng đời sản phẩm cho doanh nghiệp.
 • Làm việc tại các phòng thử nghiệm sinh học, hóa học, môi trường, chất lượng sản phẩm…

2. Thời gian đào tạo:

 • 4 năm đối với người có bằng Trung học phổ thông, bổ túc hoặc Trung học chuyên nghiệp, nghề;
 • 2,5 năm đối với người có bằng Trung học chuyên nghiệp cùng ngành đào tạo;
 • 1,5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành đào tạo.

3. Đối tượng tuyển sinh:

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một trong những văn bằng tốt nghiệp sau:

 • Trung học phổ thông;
 • Trung học chuyên nghiệp;
 • Trung học bổ túc;
 • Trung học nghề;
 • Trung cấp về Kỹ thuật Môi trường;
 •  Cao đẳng về Kỹ thuật Môi trường.

4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp theo đúng quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Khung chương trình đào tạo:

5.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo

 • Khối lượng kiến thức tối thiểu : 152 tín chỉ
 • Thời gian đào tạo : 4 năm

5.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình:

6. Chương trình đào tạo: 

Xem tại đây: CTDT-KTMT-2022

Để lại một trả lời