Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa

581aad33e2e53bbb62f4

   TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Email: ntntanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963656565 ext 1048

Website: http://staff.agu.edu.vn/ntntanh

Nhiệm vụ:

Quản lý chung hoạt động của Khoa;

Trực tiếp phụ trách:

– Hoạch định chiến lược phát triển;

– Tổ chức nhân sự và thi đua khen thưởng; Chính trị tư tưởng; Bảo vệ nội bộ;

– Nghiên cứu khoa học và chiến lược hợp tác đối ngoại;

– Kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công việc tại đơn vị;

– Đào tạo sau đại học.

Phó Trưởng Khoa

4x6c

TS. Phan Trường Khanh

Email: ptkhanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 0918 440 275

Nhiệm vụ:

Thay mặt Trưởng khoa điều phối các hoạt động trong Khoa

Trực tiếp Phụ trách các hoạt động:

– Quản lý Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường;

– Đào tạo, tuyển sinh và Kiểm định chất lượng;

– Quản lý về CTSV và cựu SV, tổ chức sự kiện;

– Kiểm tra giám sát thực hiện hành chính, các báo cáo (tuần, tháng, năm…);

– Quản lý tài sản trong khoa;

– Hỗ trợ công đoàn

Các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
==================================

~ LÃNH ĐẠO KHOA THỜI KỲ TRƯỚC ~

tmtama-2

ThS. Trần Minh Tâm

  • Từ tháng 2/2001 – tháng 2/2009: Quyền Chủ nhiệm khoa KT-CN-MT.

quang

ThS. Trương Đăng Quang

  • Từ tháng 01/2009: Quyền Trưởng Khoa
  • Từ tháng 05/2012: Trưởng Khoa
  • Từ tháng 02/2016 đến 2018: Phó Trưởng Khoa

hinh-the-2020

TS. Đoàn Thanh Nghị

  • Từ 2004 đến 2011: Phó Trưởng Khoa
  • Từ 2014 đến 2017: Phó Trưởng Khoa

nvhoa

TS. Nguyễn Văn Hoà

  • Từ tháng 11/2010 – 7/2017: Phó Trưởng Khoa

Để lại một trả lời