Bộ môn Kỹ thuật Môi Trường

Tổng quan

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được hình thành trong bối cảnh nước ta và các quốc gia trên thế giới đang đối mặt với các vấn đề suy thoái môi trường ngày càng nghiêm trọng. Bối cảnh đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đầu tư kinh phí để đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về môi trường và phát triển bền vững.

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Trường Đại học An Giang với nhiệm vụ chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia.

Trong công tác đào tạo, nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp và tùy theo nhu cầu của khu vực, các chương trình đào tạo chuyên về môi trường và phát triển bền vững sẽ được phát triển. Từ năm 2005, bắt đầu tuyển sinh kỹ sư chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường với thời gian học 4 năm. Các năm tiếp theo, các ngành đào tạo khác sẽ được tuyển sinh theo yêu cầu thực tế. Sinh viên theo học tại Bộ môn sẽ có cơ hội tiếp cận các kiến thức tiên tiến nhất về môi trường và phát triển bền vững để có thể vận dụng vào thực tế sau khi tốt nghiệp. Chương trình đạo tạo chú trọng đến thực hành và ứng dụng vào thực tế. Có đầy đủ phòng thí nghiệm phục vụ cho việc học tập. Ngoài ra, Bộ môn cũng tăng cường các khóa tập huấn ngắn hạn phát triển nhằm góp phần phổ biến kiến thức về môi trường cho khu vực.

Trong nghiên cứu khoa học, Bộ môn luôn không ngừng phát huy khả năng nghiên cứu của các giảng viên. Các chương trình nâng cao kỹ năng nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên luôn được quan tâm và thực hiện. Thông qua hợp tác, giảng viên và sinh viên sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin mới, kiến thức mới từ các tổ chức trong và ngoài nước, từ đó, có thể vận dụng vào quá trình nghiên cứu khoa học. Sinh viên sẽ được trang bị các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và sẽ được sự hỗ trợ của giảng viên để có thể tham gia các chương trình nghiên cứu trong trường hoặc các giải thưởng sáng tạo về môi trường của các tổ chức ngoài trường.

Quan hệ hợp tác là một trong những công tác trọng tâm của Bộ môn. Các chương trình giao lưu và trao đổi chuyên môn với các viện, trường có liên quan được thực hiện hàng năm. Ngoài ra, công tác quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được đặc biệt chú trọng. Bộ môn trân trọng sự hợp tác của các cá nhân, đơn vị trong trường, ngoài trường, trong nước và quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giảng viên thuộc Bộ môn được đào tạo sau đại học tại các trường có uy tín trong và ngoài nước, tận tụy trong nghề nghiệp, lắng nghe ý kiến phản hồi từ sinh viên, không ngừng cập nhật và rèn luyện kiến thức chuyên môn và phát triển quan hệ hợp tác.

Toàn thể giảng viên và sinh viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường xin trân trọng nhận được các ý kiến đóng góp của các giảng viên trong trường, các bậc phụ huynh, các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.

Lịch sử hình thành

Theo quyết định số 2639/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2017, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được tách ra từ Bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững trực thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường (thành lập ngày 5/8/2003) trong bối cảnh cấp thiết cần có nhiều nghiên cứu và nhân lực chuyên ngành môi trường để giải quyết các vấn đề môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại và tương lai.

Định hướng nghiên cứu và phát triển

  • Với tính cấp thiết và thời sự về vấn đề môi trường và phát triển bền vững, việc nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học An Giang về các lĩnh vực này sẽ có nhiều triển vọng phát triển. Hướng phát triển nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực mang tính ứng dụng thiết thực để bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên trên nền tảng phát triển kinh tế phục vụ cho tỉnh An Giang và Đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định ưu tiên.
  • Nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững có thể liên kết với các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan như ứng dụng các kiến thức về toán, lý học, hóa học, tin học, xã hội học, sinh thái học, sinh vật học (công nghệ sinh học) để áp dụng trong quản lý và kỹ thuật môi trường. Trong đó, vận dụng toán, tin học, xã hội học, sinh thái học để xây dựng các mô hình quản lý, áp dụng lý học, hóa học, công nghệ sinh học, sinh thái học trong xử lý môi trường.

Ưu tiên nghiên cứu và đào tạo như sau

Áp dụng kỹ thuật xử lý môi trường nước-không khí, công nghệ nano và kỹ thuật sinh thái. Đối với môi trường nước, nghiên cứu các biện pháp để xử lý nước thải và nước cấp phục vụ cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Đối với môi trường không khí, nghiên cứu về kỹ thuật xử lý khí thải. Đặc biệt là, kết hợp chặt chẽ với quản lý môi trường trong đó vận dụng các công cụ trong kinh tế môi trường để nghiên cứu, xây dựng các quy trình tái sử dụng, tái chế, tái tuần hoàn các chất thải nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên sử dụng và tăng lợi ích kinh tế. Lĩnh vực công nghệ nano tạo ra các sản phẩm xử lý môi trường hiệu quả. Kỹ thuật sinh thái hướng đến xây dựng các quy trình công nghệ xử lý môi trường dựa vào sinh thái chẳng hạn như Aquaponics và xử lý nước thải bằng sinh vật. 

Danh sách giảng viên

web_hung

 thay-mai-linh

thay-tanh

co-tam

co-cam-chico-dao-chi

thay-toan

co-an

le-ba phuc-anh

Giảng viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn:

thay-thanh

thay-khanh

Để lại một trả lời