Bộ môn Kỹ thuật Môi Trường

Tổng quan

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Trường Đại học An Giang với nhiệm vụ chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực khác trên cả nước.

Trong công tác đào tạo, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường được xây dựng và tuyển sinh từ năm học 2005 – 2006. Tính đến tháng 02/2022 hơn 500 sinh viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng kỹ sư Kỹ thuật môi trường/ Công nghệ kỹ thuật môi trường. Chương trình đào tạo luôn được cập nhật, đổi mới phù hợp với thực tế phát triển của xã hội. Nội dung đào tạo chú trọng thực hành, ứng dụng thực tế. Trang thiết bị, phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Trong chương trình học, sinh viên được tham quan thực tế tại các cơ sở, nhà máy,… Cựu sinh viên tốt nghiệp hiện nay đang giữ những vị trí quản lý chuyên môn cấp huyện, tỉnh; chủ Công ty/ Doanh nghiệp trong và ngoài lĩnh vực môi trường; học tập nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

Trong nghiên cứu khoa học, Bộ môn luôn tạo điều kiện và phát huy khả năng nghiên cứu của giảng viên, sinh viên. Các chương trình nâng cao kỹ năng nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên luôn được quan tâm và thực hiện. Giảng viên và sinh viên luôn được tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức cũng như có cơ hội trao đổi học tập nghiên cứu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước.

Quan hệ hợp tác là một trong những công tác trọng tâm của Bộ môn. Các chương trình giao lưu và trao đổi chuyên môn với các Viện, Trường có liên quan được thực hiện hàng năm. Ngoài ra, công tác quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được đặc biệt chú trọng. Bộ môn trân trọng sự hợp tác của các cá nhân, đơn vị trong trường, ngoài trường, trong nước và quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giảng viên thuộc Bộ môn được đào tạo sau đại học tại các trường có uy tín trong và ngoài nước. Tận tụy trong nghề nghiệp, luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ sinh viên, không ngừng cập nhật và rèn luyện kiến thức chuyên môn và phát triển quan hệ hợp tác.

Toàn thể giảng viên và sinh viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường xin trân trọng nhận được các ý kiến đóng góp của các giảng viên trong trường, các bậc phụ huynh, các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.

Lịch sử hình thành

Bộ môn Kỹ thuật môi trường được thành lập theo Quyết định số 2639/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Môi trường và Phát triển Bền vững trực thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường (thành lập ngày 5/8/2003).

Định hướng nghiên cứu và phát triển

  • Nghiên cứu và đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra những sản phẩm thiết thực để bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và những khu vực khác.
  • Đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác chuyển giao công nghệ. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh thái trong xử lý chất thải, tận dụng chất thải sản xuất khí sinh học, nông nghiệp hữu cơ thân thiện môi trường, kinh tế tuần hoàn,…

Ưu tiên nghiên cứu và đào tạo như sau:

  • Nghiên cứu và đào tạo kỹ thuật xử lý môi trường nước/nước thải, không khí/khí thải, chất thải rắn,
  • Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý môi trường (công nghệ vật liệu mới/ công nghệ nano),
  • Kỹ thuật sinh thái,
  • Tận dụng chất thải sản xuất khí sinh học và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Danh sách giảng viên

web_hung

 thay-mai-linh

thay-tanh

co-tam

co-cam-chi

thay-toan

 

le-ba

Giảng viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn:

thay-thanh

thay-khanh

dsc07221

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Môi trường nhân Kỉ niệm 22 năm thành lập Khoa (21/02/2001 – 21/02/2023)

Để lại một trả lời