Thông tin chung

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường được thành lập theo Quyết định số 241/QĐ-TC của UBND tỉnh An Giang ký ngày 21 tháng 02 năm 2001. Khoa gồm 3 bộ môn: Bộ môn Tin học, Bộ môn Kỹ thuật và Bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững. Khoa có chức năng đào tạo các ngành học về công nghệ thông tin, môi trường, các ngành kỹ thuật; nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng về công nghệ thông tin và kỹ thuật môi trường.

Theo Quyết định số 1461/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ngày 14/08/2017 về việc thành lập Khoa Công nghệ thông tin trên cở sở tách ra từ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường và Quyết định 2639/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ngày 30/12/2017 về việc thành lập bộ môn Kỹ thuật môi trường và bộ môn Quản lý môi trường trên cơ cở chia bộ môn Môi trường & PTBV. Đến hiện nay, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường gồm có 3 bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Bộ môn Kỹ thuật.

Các ngành đào tạo đại học 

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ở Đại học An Giang được thiết kế để đào tạo kỹ sư vững vàng về cơ sở lý thuyết, có khả năng nghiên cứu, thiết kế – thi công – vận hành hệ thống xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường bao gồm cả môi trường đất, nước và khí. Chương trình được cấu trúc theo phương thức đáp ứng những nhu cầu cấp bách của môi trường, nhấn mạnh trong công nghệ xử lý nước cấp và nước thải, công nghệ xử lý khí thải, công nghệ xử lý chất thải rắn tại các khu dân cư và công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe môi trường. Ở Đại học An Giang, sinh viên được đào tạo theo phương châm “đào tạo gắn liền với thực tiễn”.

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, khối kiến thức chuyên sâu và đa dạng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển; quản lý hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các nhà máy, khu công nghiệp và khu dân cư; kiểm tra giám sát và dự báo ô nhiễm; tư vấn môi trường và công nghệ sạch; đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư và phát triển. Ngoài ra sinh viên còn trang bị nhiều kỹ năng: quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường.

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Trang bị kiến thức về kỹ thuật hoá học như: Quá trình và thiết bị trong công nghệ sản xuất hoá chất, kỹ thuật xúc tác trong hoá học,…Đặc biệt, Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học của Trường Đại học An Giang còn cung cấp các kiến thức trong nghiên cứu, điều chế và xác định thành phần các hợp chất thiên nhiên, dược liệu…mang tính tính đặc thù của địa phương An Giang. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ thuận lợi khi xin việc làm.

Ngành đào tạo sau đại học

Trong năm 2018, khoa sẽ tiến hành chiêu sinh ngành Cao học Quản lý tài nguyên và môi trường. Ngành này được xây dựng dựa vào sự hỗ trợ của dự án CONSEA (Châu Âu) (xem chi tiết).

Nhân sự

100% giảng viên trực tiếp giảng dạy chuyên ngành có trình độ sau đại học. Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành tại Khoa: 02 Phó Giáo sư, 08 Tiến sĩ, hơn 10 Thạc sĩ. Các giảng viên của khoa được đào tạo và có kinh nghiệm làm việc thực tế trong và ngoài nước (Hoa Kỳ, Hungary, Ba Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan…).

Liên hệ tham quan khoa

Khoa Kỹ thuật-Công nghệ-Môi trường thân mời các cá nhân và tổ chức đến tham quan môi trường học tập và làm việc (nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng) của khoa. Xin vui lòng liên hệ với cô Ngô Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn), Văn phòng khoa để được hướng dẫn chi tiết.

dsc07225Giảng viên khoa KT-CN-MT nhân Kỉ niệm 22 năm thành lập Khoa

(21/2/2001 – 21/2/2023)

Để lại một trả lời