Bộ môn Kỹ thuật Hóa – Sinh

TỔNG QUAN

Bộ môn Kỹ thuật Hóa-Sinh được thành lập theo Quyết định số 2236/QĐ-ĐHAG ngày 17/12/2021 của Trường Đại học An Giang nhằm đào tạo và nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực về Kỹ thuật Hóa-Sinh. Trong đó, Bộ môn đang quản lý đào tạo Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (được tuyển vào năm 2019) với hai hướng chuyên ngành chính về Kỹ thuật hóa trong y sinh học-mỹ phẩm và Kỹ thuật hóa trong tạo vật liệu mới và phân tích. Bộ môn tập trung phát triển chuyển giao với các nhà máy và cơ sở sản xuất và quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng tạo và tạo ra các sản phẩm hữu ích phục vụ nhu cầu của quốc tế và Việt Nam.

NHÂN SỰ

ns-bmkthsns-kthsns-kths-tt

dsc07222

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hoá – Sinh nhân Kỉ niệm 22 năm thành lập Khoa (21/02/2001 – 21/02/2023)

 

 

 

Để lại một trả lời