Đoàn thanh niên

Thông tin chung Đoàn khoa


Đoàn khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường được thành lập từ năm 2002. Trực thuộc khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường là đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý công tác Đoàn và phong trào sinh viên của khoa.

  • Tổng số đoàn viên là: 510 đoàn viên
  • Đối tượng Đảng: sinh viên 07 đồng chí, giáo viên 3 đồng chí
  • Đảng viên: 11 ( 07 giáo viên, 04 sinh viên)
  • Chi đoàn trực thuộc gồm 09 chi đoàn.Trong đó có 1 chi đoàn giáo viên và 08 chi đoàn sinh viên trực thuộc
  • Ban chấp hành Đoàn khoa gồm 11 đồng chí trong đó có 03 giảng viên.
  • Ban chấp hành Hội sinh viên gồm 09 đồng chí

Đoàn khoa Kỹ thuật – Công Nghệ – Môi Trường hằng năm đều tổ chức các hoạt động văn thể phục vụ cho nhu cầu học thuật và văn thể mỹ của sinh viên của khoa. Bên cạnh đó Đoàn khoa còn là một trong các những đoàn thể có các thành tích cao trong các hoạt của  nhà trường. Hằng năm trong các đại hội văn thể cấp trường Đoàn khoa đều đạt các thành tích cao trong nhiều năm liền.

Hằng năm, Đoàn khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường tham gia các hoạt động hè tình nguyện trong đó nổi bật là công tác Phổ cập Tin học đã được Tỉnh Đoàn và Đoàn trường đánh giá cao.

Bí thư đoàn khoa

ThS. Dương Mai Linh, dmlinh@agu.edu.vn 

Để lại một trả lời