Công đoàn bộ phận 10

Phó Chủ tịch công đoàn:

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

SĐT: 0374324143

Email: nvantuan@agu.edu.vn

Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn:

ThS. Võ Thị Dao Chi

SĐT: 0918717801

Email: vtdchi@agu.edu.vn

 

Để lại một trả lời