Công đoàn BP 12

Chủ tịch

TS. Phan Trường Khanh

Email: ptkhanh@agu.edu.vn

Uỷ viên Ban Chấp hành 

ThS. Nguyễn Thị Bé Phúc

Email: ntbphuc@agu.edu.vn

 

Để lại một trả lời