Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Đào tạo Kỹ sư hóa học (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong sản xuất hóa chất, phân tích hóa học và công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đào tạo Kỹ sư môi trường (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Đào tạo cử nhân trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước More »

 

Nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2017 – 2018

Nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2017 – 2018:
+ Nội dung nộp hồ sơ khen thưởng: tb-133-vv-nop-ho-so-khen-thuong-nh-2016-2017
+ Mẫu đơn: mau-ho-so-khen-thuong

Công nhận sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 3 năm học 2016 – 2017

Công nhận sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 3 năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: dstn-dot3

Tuyển sinh viên tình nguyện hỗ trợ các hoạt động tại Thư viện của Trường

Tuyển sinh viên tình nguyện hỗ trợ các hoạt động tại Thư viện của Trường, xem chi tiết: sv-tinh-nguyen

Chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm học 2017 – 2018

Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm học 2017 – 2018:
+ Nội dung thông báo xem chi tiết: tb-tro-cap-xa-hoi-cho-sv-chinh-quy-nh-2017_2018
+ Mẫu đơn xét trợ cấp: mau-don-tro-cap-xh-moi

Nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ phí học tập năm học 2017 – 2018

Nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ phí học tập năm học 2017 – 2018, xem chi tiết: hoso-huong-che-do-ho-tro-hoc-tap

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2017 – 2018

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2017 – 2018, xem chi tiết: nop-ho-so-mien-giam-hoc-phi