Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Đào tạo Kỹ sư hóa học (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong sản xuất hóa chất, phân tích hóa học và công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đào tạo Kỹ sư môi trường (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Đào tạo cử nhân trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước More »

 

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14PM

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14PM, xem chi tiết: Ke hoach TTCK_KLTN_ DH14PM

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14TH

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14TH, xem chi tiết: Ke hoach TTCK_KLTN_ DH14TH

Cố vấn học tập năm học 2016 – 2017

Cố vấn học tập năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: Co van hoc tap_2016_2017

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2016 – 2017

Xem nội dung chi tiết: hbsxag

Học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng

Học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng. Điều kiện xét học bổng:
 + Không xét điểm rèn luyện,
 + Tính điểm lần 1 hoặc lần 2
Nội dung học bổng xem chi tiết: HB NGUYEN VAN HUONG

Thống kê sinh viên đủ điều kiện học bổng khuyến khích học tập HK2 năm 2015-2016

Cán sự các lớp lập danh sách các bạn đủ điều kiện học bổng khuyến khích học tập HK2 năm 2015-2016, gởi qua mail cho cô Thêm chậm nhất 26/8/2016. ĐIều kiện học bổng như sau:
     – Điểm rèn luyện HK2 >=0.65
     – Điểm trung bình HK2 >=2.50
     – Điểm thi 1 môn học >=5.5
     – Điểm kiểm tra 1 môn học (các bài kiểm tra cộng lại, chia ra) >=5.5