Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Đào tạo Kỹ sư hóa học (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong sản xuất hóa chất, phân tích hóa học và công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đào tạo Kỹ sư môi trường (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Đào tạo cử nhân trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước More »

 

Công ty Cổ Phần Điện Nước An Giang tuyển dụng

Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông báo tuyển dụng 01 kỹ sư/cử nhân CNTT với vị trí lập trình viên với yêu cầu cụ thể như sau:

– Tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp đại học CNTT năm 2014;

– Có kiến thức và am hiểu: ASP.net, C#, lập trình WEB ( PHP), hệ quản trị cơ sở dữ liệu server SQL;

– Có khả năng tự nghiên cứu về: phần mền ARCGIS, điều khiển tự động.